Otázky a odpovede

logo

1. Aké sú hlavné výhody termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat oproti iným zatepľovacím systémom?

Ide o aktívny systém, ktorý:

- reaguje okamžite (po cca 24 hodinách od nástreku) na tepelné podnety (kúrenie, chladenie),
– má rýchlu a jednoduchú aplikáciu (časová náročnosť 20-30 m² plochy za cca 2 hodiny, ideálne je aplikovať nástrek pri plánovanom maľovaní interiéru),
– nie sú potrebné náročné technické opatrenia,
– zachováva difúznosť stavebnej konštrukcie (parapriepustnosť),
– plocha, na ktorej bol realizovaný nástrek pôsobí pri kontakte teplým dojmom, čo má výrazný vplyv na tepelnú pohodu človeka,
– má rýchlu ekonomickú návratnosť,
– nevyžaduje sa stavebné povolenia alebo súhlas spolubývajúcich či susedov, pretože sa nejedná o stavebné úpravy.

2. V akých prípadoch je vhodnejšie použiť AZ ThermaCoat a nie zateplenie napr. polystyrénom alebo iným kontaktným izolačným systémom?

Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat je vzhľadom na svoje vlastnosti vhodná najmä v týchto prípadoch:

- je potrebné tepelne izolovať vnútorné priestory v objektoch ako sú pivnice, sklady, garáže, vrátnice a pod.,
– umožňuje tepelne izolovať historické pamiatkové objekty, kostoly, pri ktorých nie je možné použiť iný systém napr. vonkajšej izolácie polystyrénom,
– umožňuje tepelnú izoláciu objektov, pri ktorých by iný systém bol ekonomicky nevýhodný ako sú chaty, chalupy alebo napr. búdy pre domáce zvieratá,
– predstavuje možnosť tepelnej izolácie tepelných rozvodov, technických zariadení, priemyselných objektov, kabín žeriavoch, kontajnerov, vozidiel a pod.,
– je vhodnou alternatívou pri tepelnej izolácii starších domov, kde nie je isté v akom stave je stavebná konštrukcia (napr. uzatvorená vnútorná vlhkosť).

3. V čom sa odlišuje AZ ThermaCoat oproti iným termoizolačným náterom, ktoré sú na trhu?

Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat sa aplikuje nástrekom. Hlavným dôvodom je rovnomerné rozvrstvenie pevných častíc hmoty (sklenených gulôčok) na povrch. Iba vtedy je možné zaručiť deklarované tepelno – izolačné vlastnosti. V prípade ručného náteru nie je možné dosiahnuť rovnomernosť a taktiež hustota náterovej hmoty je nižšia, takže i obsah niektorých komponentov môže byť iný.
Na malé plochy (rohy alebo škáry a pod.) je možné hmotu AZ ThermaCoat nanášať ručným spôsobom, ale vzhľadom na vyššiu hustotu to vyžaduje určité manuálne zručnosti.

4. Aká je časová náročnosť aplikácie hmoty AZ ThermaCoat?

20-30 m² plochy je možné nastriekať za cca 2 hodiny + technická príprava pri 2 pracovníkoch.

5. Je hmota AZ ThermaCoat finančne náročnejšia ako iné izolačné systémy?

Vzhľadom na rýchlosť aplikácie a okamžitú reakciu na tepelné pôsobenie ide o cenovo výhodnejší systém ako kontaktné vonkajšie alebo aj iné vnútorné pevné alebo penové systémy.

6. V akých budovách a stavbách je možné AZ ThermaCoat aplikovať?

Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat nemá technické ani iné aplikačné obmedzenie. V súčasnosti ponúkame interiérovou hmotu, ktorú je možné aplikovať vo vnútorných priestoroch (interiéroch) alebo tam, kde nedochádza k poklesu teplôt pod bod mrazu. Hmota má priľnavosť k minerálnym podkladom, kovom, plastom, sklu, drevu. V najbližšej budúcnosti bude k dispozícii aj exteriérový nástrek.

7. Ako musia byť upravené steny pred aplikáciou AZ ThermaCoatu?

Steny musia byť suché a bez plesní, ktoré je potrebné pred aplikáciou odstrániť. V prípade starších podkladov alebo podkladov rôzneho typu je potrebné rovnako ako pred aplikáciou iných náterov, použiť štandardnú penetráciu.

8. Je možné na nastriekanú hmotu AZ ThermaCoat aplikovať rôzne nátery alebo tapety?

Samozrejme, čo je jedna z mnohých výhod tejto unikátnej hmoty. Nástrek je možné pretierať bežnou interiérovou farbou (ak má byť zachovaná parapriepustnosť múrov, tak nie latexovými a inými nepriedušnými nátermi). V prípade tapiet, odporúčame textilné netkané tapety, ale môžu sa použiť aj ostatné druhy tapiet. Tak isto je možné nástrek aplikovať pod keramickú dlažbu, resp. obklady.

9. Je potrebné aplikovať AZ ThermaCoat na celú plochu miestnosti alebo len na niektoré steny, prípadne časti stien?

Ideálne je hmotu nastriekať po celom vnútornom obvode priestoru, ale najvhodnejšie je nastriekať vnútorné steny vonkajších obvodových stien a stropné vnútorné plochy, pri ktorých ide o konštrukcie v kontakte s exteriérom. Vnútorné priečky sú len doplnkové a zvyšujú účinnosť systému. Podľa podmienok v priestoroch sa striekajú 1 alebo 2 vrstvami.

10. Je možné aplikovať AZ ThermaCoat pri rôznych systémoch vykurovania?

Termoaktívnu hmotu AZ ThermaCoat® je možné použiť pre všetky vykurovacie systémy okrem stenového vykurovania. V prípade stenového vykurovania by sa zabránilo šíreniu tepelnej energie do vnútorného priestoru. V prípade podlahového vykurovania je výhodné použiť termoaktívnu hmotu AZ ThermaCoat pred položením trubkových rozvodov, aby sa tepelná energia okamžite odrážala od podkladu smerom hore do podlahovej konštrukcie.

11. Ako ovplyvní aplikácia AZ ThermaCoat účinnosť klimatizácie?

Aplikácia nástreku hmoty AZ ThermaCoat ovplyvňuje účinnosť klimatizácie rovnako ako vykurovania. Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat zvyšuje účinnosť akejkoľvek pridanej tepelnej energie a tým znižuje množstvo energie potrebnej na výrobu tepelného výkonu. Vzhľadom na zdravotnú nezávadnosť je výhodné aplikovať túto hmotu v mraziarenských boxoch, chladničkách a pod.

12. Je možné aplikovať AZ ThermaCoat svojpomocne?

Aplikácia tejto hmoty sa realizuje len prostredníctvom vyškolených pracovníkov a to z dôvodu zachovania správneho technologického postupu a s tým súvisiacej kvality prevedenia. Len pri správnej aplikácii je možné dosiahnuť deklarované vlastnosti.

13. Ak je stavba zateplená zvonku má význam vo vnútri použiť aj AZ ThermaCoat?

Súčasná stavebná prax ukazuje, že v niektorých stavbách zateplených v minulosti systémom EPS (penový polystyrén) sa objavujú viaceré nedostatky ako je vlhkosť, plesne a preto je potrebné zvážiť individuálne riešenie a vhodnosť aplikácie termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat. V takýchto prípadoch je potrebné zohľadniť viaceré hľadiská a nedá sa jednoznačne odporúčať aplikáciu hmoty AZ ThermaCoat bez rozdielu. Niekedy je potrebné uskutočniť najprv iné opatrenia, pretože v niektorých prípadoch prinesú výhody hmoty AZ ThermaCoat ideálne riešenie, ale v niektorých prípadoch by aplikácia nemusela priniesť želaný efekt.

14. Pred rokmi sme zateplili panelový dom polystyrénom (asi EPS) a po rokoch sa na niektorých stenách vytvorili zvonku plesne a sú vidno tanierové kotvy, ktoré na iných domoch nie sú vidieť (viď obrázky). Pomohla by termoaktívna hmota vyriešiť tento problém, nakoľko v niektorých bytoch sa objavuje pleseň na vnútorných stenách?

 

V takejto situácii nie je možné poskytnúť jednoznačnú odpoveď bez fyzického zistenia stavu a rozsahu poškodenia stavebnej konštrukcie, prípadne zistenia iných skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na užívanie stavby. V tomto prípade ide o jeden z mnohých príkladov masového a neuváženého plošného aplikovania zateplovacieho systému bez odborného posúdenia jeho vhodnosti. Zo skúseností v Českej republike vyplýva, že termoaktívna hmota AZ ThermaCoat môže byť riešením, ale je potrebné individuálne posúdenie konkrétneho stavu.

15. Na trhu sú ponuky na termoizolačné hmoty, ktoré sa môžu natierať alebo nanášať valčekovaním, prípadne aj striekať systémom „airless“ a majú údajne rovnaké účinky ako materiál AZ Thermacoat. Je teda medzi nimi nejaký rozdiel?

Už sme sa stretli s otázkou prečo sa hmota musí striekať, keď je lacnejšie ju doma natrieť svojpomocne. Toto je už vysvetlené aj v otázke č. 3. Pre objasnenie niektorých deklarovaných vlastností sme hmotu AZ Thermacoat a iný termoizolačný náter vyrábaný na Slovensku podrobili skúmaniu. Prvá skúška bola vykonaná pod mikroskopom v laboratóriu ZŠ Budatín Žilina. Bol použitý LCD mikroskop zn. Bresser LCD Micro a bolo zistené nasledujúce:

 
Termoizolačná hmota AZ Thermacoat 10x   Iný termoizolačný náter 10x

Termoizolačná hmota AZ Thermacoat obsahuje, tak ako je deklarované v dokumentácii, sklenené mikrogulôčky, ktoré sú jasne viditeľné pri 10-násobnom zväčšení. Aj iný termoizolačný náter by mal obsahovať gulôčky (aspoň tak uvádza etiketa na obale), avšak na obrázku neboli viditeľné, boli viditeľné nejaké pevné častice. Je možné, že je potrebný mikroskop s väčším zväčšením. V najbližšej budúcnosti plánujeme vykonať termoreflexnú skúšku, ktorá ukáže, akú má iný termoizolačný náter schopnosť odraziť tepelnú energiu. Je dôležité pripomenúť, že hmotu AZ Thermacoat nemôžeme aplikovať striekacou technológiou „airless“, pretože sklenené gulôčky by sa poškodili pri vysokom prepravnom tlaku.

Ak máte nejaké otázky k produktu, prosím kontaktujte nás.

Meno:
Email:
Správa:
© 2015 Lemax

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>