Vlastnosti


Vlastnosti termoaktívnej hmoty AZ ThermaCoat®

 

Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® je určená na použitie v interiéri.

Ide o hmotu, ktorá svojimi špecifickými vlastnosťami výrazne ovplyvňuje tepelnú pohodu v interiéri a tým následne aj náklady na vykurovanie. Zabezpečuje rýchlu zmenu a udržanie teploty pri vykurovaní alebo klimatizovaní priestoru. Výrazne znižuje pohlcovanie tepelnej energie múrom alebo iným podkladom. V prípade pôsobenia vysokých (alebo nízkych) teplôt z vonkajšej strany múrov, zabraňuje prenikaniu tejto energie do vnútornych priestorov a tým nedochádza k prehrievaniu alebo podchladeniu.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250

AZ ThermaCoat® vytvára vysoko kvalitnú povrchovú úpravu stien a stropov a iných povrchov.

Po vytvrdnutí (max. do 24 hodín pri minimálnej teplote vzduchu 15º C) vytvára hmota hladký akoby zamatový povrch, ktorý je možný farebne zladiť s ostatným zariadením – teda je možné hmotu farebne upravovať vodou riediteľnými tónovacími farbami rôznych odtieňov, aby bola zachovaná parapriepustnosť stavebnej konštrukcie, ak je vyžadovaná. To všetko v jednom kroku, bez potreby ďalších prác, ktoré by zabránili bežnému užívaniu bytu či kancelárie. Časová náročnosť je porovnateľná s bežnou maľbou.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250

AZ ThermaCoat® je priedušný, oteruvzdorný a primerane umývateľný.

Termoraktívna hmota je po vytvrdnutí parapriepustná a stavebná konštrukcia má tak zachovanú prirodzenú výmenu vzdušnej vlhkosti. To však neplatí, ak podklad pre aplikáciu nie je parapriepustný – kov, plasty a pod. Taktiež aj minimálna tepelná vodivosť neumožňuje prenos tepelnej energie do stavebnej konštrukcie.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250AZ ThermaCoat® odstraňuje príčiny kondenzácie vlhkosti.

Skúsenosti z praxe ukazujú, že spoľahlivo odstraňuje problém kondenzácie vlhkosti na rizikových miestach tepelných mostov, ako sú preklady, ukotvenia nosníkov a kovových prvkov zabudovaných do stavieb, ostenia okien a pod.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250AZ ThermaCoat® vytvára zdravé vnútorné prostredie.

Vďaka tomu, že zabraňuje kondenzácii vodných pár na chladnom povrchu stien bráni tvorbe plesní. Umožňuje udržiavať vhodnú relatívnu vlhkosť prostredia a tým obmedzuje šírenie prachu a vysúšanie slizníc. Vnútorné prostredie tak zbavuje významných alergénov a karcinogénov. Toto sú dôležité ukazovatele pre zdravé prostredie vo verejných priestoroch ako sú školské zariadenia, kancelárie a iné priestory s väčšou koncentráciou ľudí.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250AZ ThermaCoat® má široké možnosti použitia.

Je možné nanášať ho nielen na všetky interiérové plochy, ale aj na potrubie vykurovacích alebo chladiacich zariadení a pod. Hmota znáša teploty do 500°C. Pri použití na konštrukcie so zvýšenou tepelnou vodivosťou, ako sú napr. plechové konštrukcie sa výrazne zvyšuje účinnosť vykurovania alebo chladenia.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250AZ ThermaCoat® je zdravotne nezávadný.

Povrch stierky možno po vytvrdnutí brúsiť a maľovať, nezapácha, nie je zdraviu škodlivý a pri vysychaní nevylučuje žiadne chemické látky. Pri spracovaní a aplikácii je vhodné použitie ochranných prostriedkov – okuliare, rukavice (latexové, nitrilové alebo iné), maliarsky “overal” alebo iný ochranný pracovný odev.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250AZ ThermaCoat® vyžaduje pre použitie minimálne opatrenia pri užívaní stavby.

Na rozdiel od iných systémov tepelnej ochrany budov, zásahy do stavby sú obmedzené na najnutnejšiu mieru, ako je napríklad oprava poškodených miest a odsunutie nábytku či iných zariadení v priestore od vnútorných múrov. Nie je potrebné stavebné povolenie ani súhlas ostatných obyvateľov domu alebo susedov. Pre správnu aplikáciu AZ ThermaCoatu stačí len jeden pracovník.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250Podklady a povrchy pre aplikáciu materiálu AZ ThermaCoat®.

Materiál je možné aplikovať na všetky druhy minerálnych podkladov stien v interiéri stavieb, primerane pripravených – t.j. suchých a ošetrených od plesní a vlhkostí, prípadne penetrovaných štandardnými penetračnými nátermi. Podklady môžu byť sajúce aj nesajúce. Materiál sa nanáša nízkotlakovou striekacou technológiou, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre aplikáciu tejto termoaktívnej hmoty.

V prípade nanášania valčekom alebo štetkou (čo je dosť obtiažne vzhľadom na polotuhú konzistenciu) nie je možné zaručiť vyššie popísané vlastnosti ani účinnosť, pretože distribúcia sklenených gulôčok nie je rovnomerná. Tento spôsob neaplikujeme (len v prípade malých lokálnych aplikácií), pretože hmota má deklarované vlastnosti len v prípade, že ide o rovnomerné rozvrstvenie sklenenných gulôčok po podklade.

GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250 GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250 GlassBubbleIllustration_cutaway 250 x 250

Termoaktívny nástrek AZ ThermaCoat® zvyšuje účinnosť kúrenia alebo klimatizácie a tým priamo ovplyvňuje ekonomické náklady na tieto energie. Merania a skúsenosti z praxe ukázali energetickú úsporu na úrovni 20 až 30%. Skutočná ekonomická úspora je však závislá na viacerých faktoroch.

 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Stupeň lesku: matný
Jemnosť zrna: 30 – 120 mikrónov
Priľnavosť k podkladu: D: min.0,5 MPa podľa STN 73 2577
Prestup vodných pár povrchovou úpravou: D: trieda V1 * podľa STN EN ISO 7783
Emisivita: D: ε ≤ 0,93 [-]
Minimálna aplikovaná hrúbka: 1 mm
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: -40 ° C až +150 ° C
Doba životnosti po vytvrdnutí: min. 15 rokov v bežných podmienkach
Klasifikácia podľa reakcie na oheň: D: A2 – s1 d0, podľa STN EN 13 501-1 + A1
Zdravotná nezávadnosť obsah VOC: P: nezávadnosť pri použití do interiéru – kladné posúdenie podľa STN EN ISO 16 000-9
Výsledky testov Lambda: [0,05W/mK]
 

Vzhľadom na špecifické vlastnosti hmoty AZ ThermaCoat® a poznatkoch o prenose tepelnej energie nie je možné priamo porovnávať izolačný nástrek s inými technológiami zatepľovania stavebných konštrukcií a to z viacerých dôvodov.

Je všeobecne známe, že sálavá-žiarivá tepelná energia je tiež významnou zložkou, ktorá ovplyvňuje tepelnú bilanciu budovy a práve na túto energiu je zameraná hlavná funkcia termoaktívno – reflexného nástreku AZ ThermaCoat®. Táto vrstva odráža priamu sálavú energiu a tým zabraňuje ohrevu stavebnej konštrukcie a tak aj tepelným stratám, čo ovplyvňuje ekonomickú stránku.

Iné technológie sú zamerané na pasívne izolovanie prenosu tepelnej energie vedením alebo prúdením.

Na obrázkoch je znázornené, ako vniká alebo uniká tepelná energia do alebo zo stavebných konštrukcií. Je vidno, že najväčší podiel na tepelnej bilancii budovy má žiarivá energia, ktorú môžeme s pomocou technológie AZ ThermaCoat® obmedziť a tým zabrániť tepelným stratám.

tepelne straty

© 2015 Lemax

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>